Visie nieuwbouw De Zuidlanden

De Zuidlanden wordt een gevarieerd stadsdeel met in totaal zo’n 3300 nieuwbouwwoningen. Je woont er ‘buiten’, maar toch in de stad. Vooral het landschap bepaalt het beeld van wonen, maar alle stedelijke voorzieningen zijn binnen handbereik. De planning en regie van De Zuidlanden is in handen van projectbureau De Zuidlanden van de gemeente Leeuwarden. Het projectbureau heeft de ambitie om onder alle omstandigheden een perfect woon-/leefklimaat in De Zuidlanden te creëren. Voor alle actuele informatie over de ontwikkeling van De Zuidlanden, klik hier.

Landschappelijke kenmerken behouden

Het concept voor de ontwikkeling van De Zuidlanden is opgebouwd uit verschillende lagen: de bestaande ondergrond, de stadslandschappen, het water- en wegennetwerk, de buurtschappen en de economische dragers. De kwaliteiten die op de locatie aanwezig zijn worden in het planconcept gebruikt en hierdoor versterkt. De landschappelijke kenmerken en cultuurhistorische elementen worden zoveel mogelijk behouden, zodat er gebieden ontstaan met eigen karakteristieken en betekenisvolle verschillen.

image alt

De buurtschappen

Bijzonder aan het concept zijn de verschillende buurtschappen, die liggen verspreid op landschappelijk bijzondere plekken. Qua architectuur doet De Zuidlanden sterk denken aan een verzameling Friese dorpen, wat het gebied zeer aantrekkelijk maakt. Het netwerk van wegen en water verbindt De Zuidlanden met de omliggende omgeving, maar ook het westelijk en het oostelijk deel van het plangebied met elkaar.

Bekijk de buurtschappen
image alt

Biogas

De Zuidlanden is een geheel nieuw stadsdeel in Leeuwarden met allerlei voorzieningen. Ook is er veel aandacht besteed aan duurzaam bouwen en wonen. Maar liefst 700 woningen, de school en het toekomstig zorgcentrum in buurtschap Jabikswoude worden verwarmd door de toepassing van biogas, afkomstig van de melkveeproefboerderij Nij Bosma Zathe.

Wat en wanneer? Planning
Welke buurt spreekt je aan? Wijken De Zuidlanden