Planning nieuwbouw De Zuidlanden

De Zuidlanden in Leeuwarden zal uiteindelijk bestaan uit 6 buurtschappen, te beginnen met Techum, Jabikswoude (Goutum Sûd), Wiarda en De Klamp. Het totale bouwplan voor de wijk omvat circa 6.500 nieuwbouwwoningen. Op dit moment wordt er vanuit BPD aan de buurtschappen Wiarda en De klamp gewerkt.

Buurtschappen

De bouw van Techum is al in 2006 begonnen, dit buurtschap is volledig verkocht afgerond en wordt bewoond. Ook buurtschap Jabikswoude (Goutum Sûd) is volledig afgerond en wordt bewoond.
In de 1e en 2e fase van Wiarda wonen al de 1e bewoners. In totaal komen er in Wiarda ongeveer 300 woningen. Fase 3 is inmiddels uitverkocht en deze woningen zijn ook al opgeleverd.
Buurtschap De Klamp bestaat ook uit circa 300 woningen. De verkoop van de woningen van BPD is geweest en alle woningen zijn verkocht. De 1e fase is hier inmiddels opgeleverd en wordt bewoond. De bouw van fase 2 is in het 4e kwartaal van 2021 gestart. Kijk voor meer informatie over de planning op de planningspagina bij deze wijk.

Projectbureau De Zuidlanden

De planning en regie van De Zuidlanden is in handen van projectbureau De Zuidlanden van de gemeente Leeuwarden. De medewerkers van het projectbureau hebben de ambitie om onder alle omstandigheden een perfect woon-/leefklimaat in De Zuidlanden te creëeren. Diverse ontwikkelaars, regionale bouwers en particuliere opdrachtgevers krijgen de gelegenheid om in De Zuidlanden woningen te bouwen.

Meer informatie over De Zuidlanden
Heb je een vraag? Contact
Meer lezen? Het laatste nieuws