Opgeleverd

Update vanaf de bouwplaats van De Klamp fase 2

4 maart '22

Hoe staat het met de bouw van 35 woningen van De Klamp fase 2? We hebben weer een update van de aannemer ontvangen. Bekijk de laatste foto's.

image alt

Voortgang afgelopen periode

Afgelopen periode is er zeer onstuimig weer geweest en dat was goed merkbaar op de bouwplaats. Gelukkig schijnt sinds vorige week de zon weer. Bij alle woningen zijn de begane grond vloeren gelegd. Vervolgens is er bij de eerste blokken woningen begonnen met het lijmen van de kalkzandsteen binnenwanden, zodat hier de verdiepingsvloeren op aangebracht kunnen worden. De komende periode worden ook bij de andere woningen de kalkzandsteen binnenwanden gelijmd, zodat ook hier de verdiepingsvloeren kunnen worden geplaatst. Hierna kunnen de kozijnen worden gesteld en de spouwisolatie worden geplaatst. Dan kan er gestart worden met het metselwerk rondom de woningen.

Prognose oplevering

De aannemer heeft ook al een prognose kunnen geven over de oplevering van de woningen van De Klamp fase 2. De verwachting is dat de woningen in het eerste kwartaal van 2023 worden opgeleverd. De prognose wordt altijd gemaakt op basis van de nu aanwezige planning. Indien er zich onvoorziene zaken voor doen zoals bijvoorbeeld vorst, hevige regenval, leveringsproblemen van materialen, vertraging bij Nutsbedrijven of faillissement van een onderaannemer, dan kan er een verschuiving plaatsvinden. Aan deze prognose kunnen daarom geen rechten ontleend worden.

De Klamp fase 2 - bouwupdate 3 maart 2022
De Klamp fase 2 - bouwupdate 3 maart 2022